Η δυναμική του primeminister.gr

Αρκετά παραδείγματα του εξωτερικού έχουν καταδείξει στην πράξη ότι το Διαδίκτυο αποτελεί πολύτιμο εργαλείο άσκησης πολιτικής, καθώς και μέσο ανάπτυξης αποτελεσματικών πρακτικών πολιτικής επικοινωνίας. Στον …